Toksoplazmoza w ciąży – dlaczego może być niebezpieczna dla płodu?

Toksoplazmoza jest chorobą szczególnie niebezpieczną dla kobiet w ciąży. Szacuje się że około 25-75% światowej populacji zarażonej jest pierwotniakiem wywołującym tą chorobę, a ponad połowa kobiet w ciąży przechodziła wcześniej tą chorobę bezobjawowo. Jak można zarazić się toksoplazmozą? Jakie są jej objawy, oraz jakie może mieć konsekwencje dla płodu?

Toksoplazmoza – co ją wywołuje?

Toksoplazmoza wywoływana jest przez pasożytniczego pierwotniaka, Toxoplasma gondii. Jest to jedna z najpowszechniej spotykanych chorób.

Jak można zarazić się toksoplazmozą?

Wyróżniamy trzy główne drogi zakażenia pierwotniakiem, wywołującym toksoplazmozę:

  • droga pokarmowa: zakażenie następuje poprzez spożycie niedogotowanego mięsa lub niedokładnie umytych owoców i warzyw, zawierających w sobie formy przetrwalnikowe Toxoplasma gondii. Również pijąc nieprzegotowaną wodę, można zarazić się tym pasożytem,
  • droga przezłożyskowa: zakażenie następuje na drodze przenikania przez łożysko z organizmu matki do organizmu dziecka,
  • zakażenie podczas transfuzji krwi: najrzadziej spotykana droga zakażenia.

Objawy toksoplazmozy

Toksoplazmoza jest chorobą o niespecyficznych objawach, często myloną z grypą lub silnym przeziębieniem. Niejednokrotnie ma ona przebieg utajony, niedający jakichkolwiek objawów.

Toksoplazmoza a ciąża

Toksoplazmoza jest szczególnie niebezpieczna dla kobiet w ciąży. Pasożyty przenikają do płodu poprzez łożysko. Następstwami toksoplazmozy w czasie ciąży mogą być :

  • zgon płodu,
  • zaburzenia rozwojowe,
  • małogłowie lub wodogłowie,
  • zapalenie siatkówki lub zaburzenia widzenia, zez,
  • niedosłuch,
  • padaczka,
  • upośledzenie umysłowe.

Im wcześniej dojdzie do zakażenia płodu przez Toxoplasma gondii, tym poważniejsze powikłania występują.

Przebycie toksoplazmozy przed ciążą, powoduje nabycie odporności, pozwalającej na uchronienie przed konsekwencjami tej choroby w czasie ciąży.

Toksoplazmoza a koty

Koty są żywicielami ostatecznymi pasożyta wywołującego toksoplazmozę. Kot choruje na toksoplazmozę tylko raz w ciągu swojego życia. W tym czasie wydala on z kałem miliony przetrwalników pasożyta.

Z tego powodu zwierzęta te są obwiniane o zakażanie toksoplazmozą ludzi, w szczególności kobiet w ciąży. Badania naukowe nie potwierdziły zależności pomiędzy posiadaniem kota – nosiciela toksoplazmozy, a zachorowaniem na tą chorobę w czasie ciąży.