Nawracające zapalenie pęcherza u dziecka – przyczyny

Infekcje układu moczowego u dzieci stanowią drugą pod względem częstości występującą grupę zakażeń, zaraz po infekcjach układu oddechowego. Dają one jednak nietypowe objawy, które różnią się od tych pojawiających się u osób dorosłych, przez co mogą być powodem mylnej diagnozy, co też opóźnia rozpoczęcie leczenia.

Zapalenie pęcherza u dzieci poniżej 5 roku życia daje następujące objawy:

  • osłabienie
  • zaburzenia żołądkowo-jelitowe
  • gorączka
  • wymioty, biegunka
  • mętny mocz o brzydkim zapachu
  • zmniejszenie apetytu
  • płacz, niepokój
  • pieczenie przy oddawaniu moczu
  • żółtaczka.

U dzieci starszych symptomy infekcji układu moczowego są bardziej charakterystyczne. Występuje bowiem parcie na pęcherz, ból podczas oddawania moczu, częstomocz oraz moczenie się.

Zapalenie pęcherza jest o tyle niebezpieczne, że w przypadku przedostania się bakterii poza układ moczowy mogą powodować one zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych i wstrząs.

Zapalenie pęcherza może mieć swoje przyczyny w problemach anatomicznych, występujących u dzieci. Dotyczy to głównie dolnego odcinka układu moczowego, czyli pęcherza i cewki. Przykładowo u chłopców za zapalenie pęcherza może odpowiadać wada zastawki cewki tylnej, skutkująca trudnościami w przepływie moczu. Powodem związanym z budową może być również stulejka, utrudniająca zachowanie odpowiedniej higieny w okolicy napletka, stwarzająca tym samym korzystne warunki do wzrostu bakterii. Wyróżnia się również przypadki, kiedy mocz cofa się do moczowodu i nerek (tzw. refluks pęcherzowo – moczowodowy), powodując zakażenie.

Poza infekcjami, wynikającymi z defektów budowy ciała dzieci, zapalenie pęcherza nawraca często z powodu niezachowywania właściwej higieny miejsc intymnych, które może mieć podłoże w stosowaniu nawilżanych chemicznymi substancjami chusteczek lub w zanieczyszczeniu cewki moczowej bakteriami Escherichia Coli, znajdującymi się w kale.

Do nieinfekcyjnych zapaleń pęcherza można ponadto zaliczyć przebytą antybiotykoterapię, obecność ciała obcego w cewce moczowej (np. cewnik) oraz nadwrażliwość na kosmetyki.

Aby zredukować do minimum ryzyko nawracania zapalenia pęcherza u dzieci należy dbać oraz instruować je o sposobie podcierania się po skorzystaniu z toalety, unikać drażniących, perfumowanych mydeł i przypominać o konieczności regularnego oddawania moczu. Nie bez znaczenia jest także profilaktyka infekcji układu moczowego w postaci odpowiedniej diety, zapobiegającej występowaniu zaparć, noszenie przewiewnej bielizny, dokładne ale delikatne mycie okolic intymnych dziecka oraz wzmacnianie jego odporności na zakażenia, np. poprzez karmienie piersią.