Porady ekspertów

Czy sąd zapyta małoletnie dziecko, z kim chciałoby mieszkać?

Marta Otto
Marta OttoPrawo • 2015-12-15

To sąd określa, przy którym z rodziców małoletnie dziecko będzie mieszkało. Takie rozstrzygnięcie może zapaść np. w sprawie o powierzenie wykonywania i/lub ograniczenie władzy rodzicielskiej albo przy okazji wyroku orzekającego rozwód, separację, unieważnienie małżeństwa albo ustalającym pochodzenie dziecka. Czytaj dalej...


Alimenty z europejskiej zagranicy.

Marta Otto
Marta OttoPrawo • 2015-12-15

Gdy dłużnik alimentacyjny np. z powodów zarobkowych zamieszkał w innym niż Polska kraju Unii Europejskiej i pomimo wyroku sądowego nie przekazuje alimentów na dziecko, w celu wykonania orzeczenia w tym innym państwie członkowskim można skorzystać z europejskiego Rozporządzenie Rady (WE) nr 4/2009 w sprawie jurysdykcji, prawa właściwego, uznawania i wykonywania orzeczeń oraz współpracy w zakresie zobowiązań alimentacyjnych. Czytaj dalej...


Zaprzeczenie ojcostwa, a zwrot zapłaconych dotychczas alimentów.

Piotr Gębiak
Piotr GębiakPrawo • 2014-09-01

Rozwiedziony małżonek uzyskał prawomocne rozstrzygnięcie sądu o zaprzeczeniu jego ojcostwa w stosunku do małoletniego dziecka. Uprzednio w wyroku rozwodowym sąd przyznał dziecku alimenty. Czy w związku z orzeczonym zaprzeczeniem ojcostwa, małżonek może żądać zwrotu alimentów uiszczonych na rzecz dziecka, którego nie jest ojcem. Czytaj dalej...


Rozporządzenie zarobkiem dziecka.

Piotr Gębiak
Piotr GębiakPrawo • 2014-09-01

Dziecko w wieku 16 lat otrzymuje drobne wynagrodzenie z tytułu dorywczej pracy sezonowej. Rodzic chce aby zarobione środki zostały zaoszczędzone przez małoletniego i przekazane następnie na potrzeby związane z nauką. Czy rodzic może zadysponować wynagrodzeniem dziecka. Czytaj dalej...


Zawarcie małżeństwa przez osobę niepełnoletnią.

Piotr Gębiak
Piotr GębiakPrawo • 2014-09-01

Szesnastoletnia córka zakochała się w starszym od siebie mężczyźnie. Postanowili zawrzeć związek małżeński. Rodzice sprzeciwiają się temu związkowi. Czy dla zawarcia małżeństwa przez kobietę przed ukończeniem 18 roku życia konieczna jest zgoda rodziców? Czytaj dalej...


Odbiór wynagrodzenia męża przez żonę.

Piotr Gębiak
Piotr GębiakPrawo • 2014-09-01

Małżonek z powodu choroby nie może odebrać osobiście należnego mu wynagrodzenia (zakład pracy prowadzi rozliczenia z pracownikami tylko w gotówce). Jednocześnie środki są potrzebne na bieżące utrzymanie rodziny. Czy małżonka może w imieniu męża odebrać wynagrodzenie? Czytaj dalej...


Alimenty za czas wakacji u drugiego z rozwiedzionych rodziców.

Piotr Gębiak
Piotr GębiakPrawo • 2014-09-01

W wyroku rozwodowym Sąd wskazał, iż rozwiedziony małżonek zobowiązany do zapłaty alimentów jest uprawniony do opieki nad dzieckiem m.in. przez określoną część wakacji. Czy za okres pobytu dziecka na wakacjach u drugiego z rozwiedzionych małżonków, który nie sprawuje na co dzień pieczy nad dzieckiem, jest nadal zobowiązany do zapłaty alimentów? Czytaj dalej...