Porady ekspertów

Czy sąd zapyta małoletnie dziecko, z kim chciałoby mieszkać?

Marta Otto
Marta OttoPrawo • 2015-12-15

To sąd określa, przy którym z rodziców małoletnie dziecko będzie mieszkało. Takie rozstrzygnięcie może zapaść np. w sprawie o powierzenie wykonywania i/lub ograniczenie władzy rodzicielskiej albo przy okazji wyroku orzekającego rozwód, separację, unieważnienie małżeństwa albo ustalającym pochodzenie dziecka. Czytaj dalej...


Alimenty z europejskiej zagranicy.

Marta Otto
Marta OttoPrawo • 2015-12-15

Gdy dłużnik alimentacyjny np. z powodów zarobkowych zamieszkał w innym niż Polska kraju Unii Europejskiej i pomimo wyroku sądowego nie przekazuje alimentów na dziecko, w celu wykonania orzeczenia w tym innym państwie członkowskim można skorzystać z europejskiego Rozporządzenie Rady (WE) nr 4/2009 w sprawie jurysdykcji, prawa właściwego, uznawania i wykonywania orzeczeń oraz współpracy w zakresie zobowiązań alimentacyjnych. Czytaj dalej...


Po co dziecku tata?

SOS rodzice
SOS rodzicePsychologia • 2015-09-25

Tytułowe pytanie może kłuć po oczach. Wydawać się niefortunne, nietrafione, źle sformułowane. Jednak niestety oddaje emocje ciągle obecne w społeczeństwie. Przekonanie, że matka jest rodzicem wyższej kategorii, bardziej znaczącym, niezbędnym i niezastąpionym, bo przecież nie ma jak u mamy, matka najlepiej dziecko zrozumie...jest ciągle bardzo silne. A wychowanie dzieci, mimo upływu lat, nadal w wielu rodzinach spoczywa na barkach kobiet. Mama może więcej. Zdecydowanie. Czytaj dalej...


Zaprzeczenie ojcostwa, a zwrot zapłaconych dotychczas alimentów.

Piotr Gębiak
Piotr GębiakPrawo • 2014-09-01

Rozwiedziony małżonek uzyskał prawomocne rozstrzygnięcie sądu o zaprzeczeniu jego ojcostwa w stosunku do małoletniego dziecka. Uprzednio w wyroku rozwodowym sąd przyznał dziecku alimenty. Czy w związku z orzeczonym zaprzeczeniem ojcostwa, małżonek może żądać zwrotu alimentów uiszczonych na rzecz dziecka, którego nie jest ojcem. Czytaj dalej...


Rozporządzenie zarobkiem dziecka.

Piotr Gębiak
Piotr GębiakPrawo • 2014-09-01

Dziecko w wieku 16 lat otrzymuje drobne wynagrodzenie z tytułu dorywczej pracy sezonowej. Rodzic chce aby zarobione środki zostały zaoszczędzone przez małoletniego i przekazane następnie na potrzeby związane z nauką. Czy rodzic może zadysponować wynagrodzeniem dziecka. Czytaj dalej...


Zawarcie małżeństwa przez osobę niepełnoletnią.

Piotr Gębiak
Piotr GębiakPrawo • 2014-09-01

Szesnastoletnia córka zakochała się w starszym od siebie mężczyźnie. Postanowili zawrzeć związek małżeński. Rodzice sprzeciwiają się temu związkowi. Czy dla zawarcia małżeństwa przez kobietę przed ukończeniem 18 roku życia konieczna jest zgoda rodziców? Czytaj dalej...


Odbiór wynagrodzenia męża przez żonę.

Piotr Gębiak
Piotr GębiakPrawo • 2014-09-01

Małżonek z powodu choroby nie może odebrać osobiście należnego mu wynagrodzenia (zakład pracy prowadzi rozliczenia z pracownikami tylko w gotówce). Jednocześnie środki są potrzebne na bieżące utrzymanie rodziny. Czy małżonka może w imieniu męża odebrać wynagrodzenie? Czytaj dalej...


Dojrzewanie u chłopców

Dariusz Mróz
Dariusz MrózPediatria • 2014-09-01

Jest to okres życia chłopca o najintensywniejszym tempie wzrastania, nie licząc okresu niemowlęcego. Towarzyszą temu szybkie zmiany budowy, sylwetki ciała – wyglądu, a także zmiany emocjonalne i psychiczne. Czytaj dalej...


W jaki sposób wzmocnić odporność u dziecka?

Dariusz Mróz
Dariusz MrózPediatria • 2014-09-01

Przesilenie wiosenne, jesień, częste zmiany temperatury latem, stres czy niewłaściwe odżywianie to wszystko ma wpływ na odporność organizmu. Należy pamiętać, że dzieci które mają dobrą odporność przechodzą około 6 infekcji rocznie, natomiast przedszkolaki mogą dojść nawet do 10 infekcji na rok. Czytaj dalej...


Czym są drgawki gorączkowe?

Dariusz Mróz
Dariusz MrózPediatria • 2014-09-01

Jest to odpowiedź niedojrzałego układu nerwowego – przede wszystkim mózgu na podwyższoną temperaturę ciała. Pojawiają się zwykle w fazie narastania gorączki powyżej 38,5ºC. Drgawkami gorączkowymi nazywamy takie, które występują w związku z gorączka, jednak gdy ta nie jest związana z infekcją ośrodkowego układu nerwowego. Tego typu drgawki mogą wystąpić u dzieci pomiędzy 6 miesiącem a 5 rokiem życia. Zazwyczaj napad drgawek gorączkowych występuje jednorazowo, jest uogólniony i trwa zwykle krócej niż 10 minut. Czytaj dalej...


Co zrobić gdy dziecko boli ucho?

Dariusz Mróz
Dariusz MrózPediatria • 2014-09-01

Jest bardzo częstą dolegliwością występującą u dziecka. Ból ucha najczęściej pojawia się nagle i jest jednostronny , choć nie można wykluczyć wystąpienia obustronnie. Dodatkowo może mu towarzyszyć wysoka gorączka i inne objawy takie jak ból gardła, bóle mięśni, zmniejszony apetyt czy ogólne osłabienie. W każdym przypadku,nawet pierwszorazowego bólu ucha powinniśmy zgłosić się do lekarza. Doradzi nam najwłaściwszą drogę postępowania po przeprowadzeniu badania przedmiotowego. Ból ucha spowodowany jest najczęściej przez infekcje, bakteryjne lub wirusowe pierwotnie upośledzające drożność trąbek słuchowych, powodujących wysięk (pojawienie się płynu), a w najostrzejszych przypadkach ropne zapalenie ucha środkowego, które sporadycznie może prowadzić do uszkodzenia błony bębenkowej. Czasami w nagłych stanach zapalnych aby zapobiec perforacji błony bębenkowej lekarz stosuje zabieg paracentezy czyli nacięcia błony bębenkowej celem natychmiastowej ewakuacji wydzieliny i co ważne zapobieżeniu samoistnemu pęknięciu błony bębenkowej. Jako leczenie wspomagające przy antybiotykoterapii możemy dziecku wcierać po 1-2 kropli olejku kamforowego za małżowiną uszną. Ma on działanie rozgrzewające i można go stosować do 3 razy na dzień. Czytaj dalej...


Probiotyk, prebiotyk, synbiotyk – co to oznacza?

Dariusz Mróz
Dariusz MrózPediatria • 2014-09-01

W jelitach człowieka żyje kilkaset szczepów bakterii, które stanowią prawidłową mikroflorę organizmu. Odgrywają one istotną rolę w regulowaniu procesu trawienia oraz odporności. W celu utrzymania stanu równowagi mikroflory jelitowej stosuje się prebiotyki, probiotyki i synbiotyki. Prebiotyki są preparatami stymulującymi wzrost korzystnych kolonii bakteryjnych. Najczęściej są to węglowodany nieulegające trawieniu w przewodzie pokarmowym, takie jak oligosacharydy. Poprzez pozostawanie w świetle jelit wzmagają aktywność flory bakteryjnej oraz jej wzrost. Czytaj dalej...


Co zrobić gdy dziecko kaszle?

Dariusz Mróz
Dariusz MrózPediatria • 2014-09-01

Najczęstszą przyczyna kaszlu u dziecka jest infekcja górnych dróg oddechowych, głównie wirusowa. Jest to naturalny odruch spowodowany podrażnieniem błony śluzowej oskrzeli przez zalegający śluz oraz inne substancje. Czytaj dalej...


Co zrobić gdy dziecko skarży się na bolesne oddawanie moczu?

Dariusz Mróz
Dariusz MrózPediatria • 2014-09-01

Zakażenie układu moczowego należy do jednych z najczęstszych zakażeń bakteryjnych u dzieci. W normalnych warunkach układ moczowy jest jałowy, nie zawiera bakterii z wyłączeniem końcowego odcinka cewki moczowej. Zakażenie dróg moczowych może występować w kilku postaciach między innymi zapalenie pęcherza moczowego, które obejmuje znaczną większość zakażeń dróg moczowych u dzieci oraz poważniejsze odmiedniczkowe zapalenie nerek. Warto zaznaczyć, że obecność bakterii w moczu nie zawsze musi oznaczać zakażenie dróg moczowych i nie musi dawać objawów. W takiej sytuacji mówimy o bezobjawowej bakteriurii, która zwykle nie wymaga leczenia. Czytaj dalej...