Piotr Gębiak
Piotr Gębiak 2014-09-01

Zawarcie małżeństwa przez osobę niepełnoletnią.

Szesnastoletnia córka zakochała się w starszym od siebie mężczyźnie. Postanowili zawrzeć związek małżeński. Rodzice sprzeciwiają się temu związkowi. Czy dla zawarcia małżeństwa przez kobietę przed ukończeniem 18 roku życia konieczna jest zgoda rodziców?

Zgodnie z generalną zasadą nie może zawrzeć małżeństwa osoba niemająca ukończonych lat osiemnastu. Od tej reguły ustawodawca przewidział jednak wyjątek dotyczący kobiet. Mianowicie z ważnych powodów sąd opiekuńczy może zezwolić na zawarcie małżeństwa kobiecie, która ukończyła lat szesnaście, a z okoliczności wynika, że zawarcie małżeństwa będzie zgodne z dobrem założonej rodziny. Dla zawarcia małżeństwa przez kobietę, która ukończyła lat 16 wymagana jest zgoda sądu opiekuńczego, w tym zakresie nie jest rozstrzygające zdanie rodziców tej osoby. Nie oznacza to jednak, iż sąd zupełnie pomija opinię rodziców, przed wydaniem postanowienia rozstrzygającego taki wniosek sąd wysłucha bowiem wnioskodawcę, osobę, z którą małżeństwo ma być zawarte oraz w razie potrzeby osoby bliskie przyszłych małżonków. Ma to na celu ustalenie czy zawarcie małżeństwa będzie zgodne z dobrem założonej rodziny. Udzielenie zgody przez Sąd opiekuńczy uzależnione jest od istnienia ważnych powodów, przy czym pojęcie to nie zostało zdefiniowane. Najczęstszą przesłanką, dominującą w orzecznictwie, jest ciąża kobiety zamierzającej zawrzeć związek małżeński. Należy jednak zauważyć, iż nie jest to okoliczność wiążąca dla sądu tzn. nawet w przypadku ciąży sąd może odmówić wyrażenia zgody, jeżeli istnieją inne okoliczności świadczące o tym, iż zawarcie małżeństwa nie będzie zgodne z dobrem rodziny.

Podstawa prawna: Art. 10 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego.


O autorze

Piotr Gębiak

Radca prawny - absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adam Mickiewicza w Poznaniu, część studiów prawniczych odbył na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Obszar praktyki i zainteresowań zawodowych: prawo rodzinne, prawo cywilne, prawo spółek handlowych.


  1. Przejdź do:
  2. Porady ekspertów
  3. Prawo

Poprzeni artykuł w tej kategorii

Alimenty za czas wakacji u drugiego z rozwiedzionych rodziców.
Piotr Gębiak 2014-09-01

Następny artykuł w tej kategorii

Czy sąd zapyta małoletnie dziecko, z kim chciałoby mieszkać?
Marta Otto 2015-12-15