Piotr Gębiak
Piotr Gębiak 2014-09-01

Rozporządzenie zarobkiem dziecka.

Dziecko w wieku 16 lat otrzymuje drobne wynagrodzenie z tytułu dorywczej pracy sezonowej. Rodzic chce aby zarobione środki zostały zaoszczędzone przez małoletniego i przekazane następnie na potrzeby związane z nauką. Czy rodzic może zadysponować wynagrodzeniem dziecka.

Zgodnie z ogólną zasadą zarząd majątkiem dziecka wykonują rodzice, którym przysługuje władza rodzicielska. Nie dotyczy to jednak zarobków dziecka. Dziecko w wieku 16 lat zaliczane jest do osób fizycznych o ograniczonej zdolności do czynności prawnych. Tymczasem osoba ograniczona w zdolności do czynności prawnych może bez zgody przedstawiciela ustawowego rozporządzać swoim zarobkiem, chyba że sąd opiekuńczy z ważnych powodów inaczej postanowi. Pojęcie zarobku w tym kontekście rozumiane jest szeroko tzn. obejmuje wszelkie formy wynagrodzenia czy to płatnego w pieniądzu, czy też w naturze. Przedstawiciel ustawowy nie może również dysponować wierzytelnościami z tytułu osiąganego zarobku, zarówno wymagalnymi, jak i wierzytelnościami, których wymagalność powstanie w przyszłości. Oznacza to m.in., iż bez zgody małoletniego dziecka rodzic nie może żądać, aby wynagrodzenie uzyskiwane przez dziecko było płatne do rąk rodzica lub na jego rachunek bankowy.

Podstawa prawna: Art. 21 Kodeksu cywilnego.


O autorze

Piotr Gębiak

Radca prawny - absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adam Mickiewicza w Poznaniu, część studiów prawniczych odbył na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Obszar praktyki i zainteresowań zawodowych: prawo rodzinne, prawo cywilne, prawo spółek handlowych.


  1. Przejdź do:
  2. Porady ekspertów
  3. Prawo

Poprzeni artykuł w tej kategorii

Alimenty za czas wakacji u drugiego z rozwiedzionych rodziców.
Piotr Gębiak 2014-09-01

Następny artykuł w tej kategorii

Czy sąd zapyta małoletnie dziecko, z kim chciałoby mieszkać?
Marta Otto 2015-12-15