Piotr Gębiak
Piotr Gębiak 2014-09-01

Prawo do kontaktów z dzieckiem.

Ojciec po rozwodzie orzeczeniem sądu opiekuńczego został pozbawiony władzy rodzicielskiej. Czy pomimo to ma prawo żądać umożliwienia mu kontaktów z dzieckiem?

Ojciec po rozwodzie orzeczeniem sądu opiekuńczego został pozbawiony władzy rodzicielskiej. Czy pomimo to ma prowo żądać umożliwienia mu kontaktów z dzieckiem? Uprawnienie do osobistej styczności z dzieckiem nie należy do atrybutów władzy rodzicielskiej, zaliczane jest do tzw. „praw rodzicielskich”. Co więcej przyjmuje się, iż utrzymywanie kontaktów z rodzicem należy do praw przysługujących dziecku. Zgodnie bowiem z postanowieniami Konwencji o prawach dziecka dziecko ma prawo do utrzymywania regularnych stosunków osobistych i bezpośrednich kontaktów z obojgiem rodziców, z wyjątkiem przypadków gdy jest to sprzeczne z najlepiej pojętym interesem dziecka. Ponadto należy zauważyć, iż w odniesieniu do dziecka utrzymywanie kontaktów powinno być nie tylko jego prawem, ale i obowiązkiem. Ujęcie tych kontaktów tylko w kategorii prawa dziecka byłoby niezasadne z uwagi na to, że prawo rodziców nie miałoby tutaj swojego odpowiednika w postaci obowiązku dziecka. Ustawodawca zdecydował się również określić otwarty katalog elementów składających się na pojęcie kontaktów z dzieckiem. Kontakty z dzieckiem obejmują w szczególności przebywanie z dzieckiem (odwiedziny, spotkania, zabieranie dziecka poza miejsce jego stałego pobytu) i bezpośrednie porozumiewanie się, utrzymywanie korespondencji, korzystanie z innych środków porozumiewania się na odległość, w tym ze środków komunikacji elektronicznej. Podsumowując ojcu pozbawionemu władzy rodzicielskiej przysługuje prawo do kontaktów z dzieckiem.

Podstawa prawna: Art. 113 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego.


O autorze

Piotr Gębiak

Radca prawny - absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adam Mickiewicza w Poznaniu, część studiów prawniczych odbył na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Obszar praktyki i zainteresowań zawodowych: prawo rodzinne, prawo cywilne, prawo spółek handlowych.


  1. Przejdź do:
  2. Porady ekspertów
  3. Prawo

Następny artykuł w tej kategorii

Reprezentacja małoletniego w umowie darowizny pomiędzy dzieckiem i jednym z rodziców.
Piotr Gębiak 2014-09-01