Piotr Gębiak
Piotr Gębiak 2014-09-01

Pozbawienie władzy rodzicielskiej.

Jeden z rodziców nadużywa władzy rodzicielskiej wobec dziecka (akty przemocy fizycznej i psychicznej). Czy sąd może odebrać mu władzę rodzicielską?

W pewnych sytuacjach sąd może ingerować w wykonywanie władzy rodzicielskiej. Jedną z form takiej ingerencji jest ograniczenie władzy rodzicielskiej w sytuacji zagrożenia dobra dziecka. Sąd obligatoryjnie pozbawi władzy rodzicielskiej rodzica w sytuacji gdy stwierdzi, że ten jej nadużywa. Nadużywanie władzy rodzicielskiej oznacza m.in. fizyczne i psychiczne znęcanie się nad dzieckiem. Pozbawienie władzy rodzicielskiej oznacza utratę ogółu praw i obowiązków składających się na władzę rodzicielską. Rodzic ten nie ma prawa uczestniczyć w wychowaniu dziecka, występować w jego imieniu lub zarządzać jego majątkiem. Zobowiązany jest jednak do płacenia alimentów. Niezależnie od posiadania władzy rodzicielskiej, rodzic oraz dziecko mają prawo do utrzymywania ze sobą kontaktów. Zakaz osobistej styczności z dzieckiem może zostać orzeczony jedynie w przypadku, gdy przemawia za tym dobro dziecka. W przypadku pozbawienia władzy rodzicielskiej jednego z rodziców, władza ta przysługuje drugiemu.


O autorze

Piotr Gębiak

Radca prawny - absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adam Mickiewicza w Poznaniu, część studiów prawniczych odbył na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Obszar praktyki i zainteresowań zawodowych: prawo rodzinne, prawo cywilne, prawo spółek handlowych.


  1. Przejdź do:
  2. Porady ekspertów
  3. Prawo

Następny artykuł w tej kategorii

Reprezentacja małoletniego w umowie darowizny pomiędzy dzieckiem i jednym z rodziców.
Piotr Gębiak 2014-09-01