Piotr Gębiak
Piotr Gębiak 2014-09-01

Jak można pozyskać alimenty od osoby zobowiązanej. Czy droga sądowa to jedyne rozwiązanie?

Uregulowanie kwestii świadczeń alimentacyjnych następuje najczęściej w drodze postępowania sądowego. Ale czy jest możliwość uniknięcia kosztownego i długotrwałego procesu?

Najczęściej regulowanie stosunków alimentacyjnych odbywa sie na drodze sądowej. Szybszym sposobem na to jak uzyskać alimenty, może okazać się zawarcie umowy alimentacyjnej pomiędzy uprawnionym do otrzymania alimentów i zobowiązanym do ich dostarczenia. W przypadku, gdy uprawnionym jest małoletnie dziecko jest ono w umowie reprezentowane przez drugiego rodzica. Zawarcie takiej umowy może okazać się znacznie korzystniejsze od postępowania sądowego. Strony mogą samodzielnie i w krótkim czasie ustalić kwestie związane z wysokością alimentów, formą oraz terminem ich płacenia. Zawierając umowę o alimenty należy jednak pamiętać, iż ustalona w ten sposób wysokość świadczeń alimentacyjnych, powinna odpowiadać usprawiedliwionym potrzebom uprawnionego oraz zarobkowym i majątkowym możliwościom zobowiązanego.


O autorze

Piotr Gębiak

Radca prawny - absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adam Mickiewicza w Poznaniu, część studiów prawniczych odbył na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Obszar praktyki i zainteresowań zawodowych: prawo rodzinne, prawo cywilne, prawo spółek handlowych.


  1. Przejdź do:
  2. Porady ekspertów
  3. Prawo

Następny artykuł w tej kategorii

Reprezentacja małoletniego w umowie darowizny pomiędzy dzieckiem i jednym z rodziców.
Piotr Gębiak 2014-09-01