Katarzyna Duńska
Katarzyna Duńska 2014-09-01

Jak dbać o kontakty dziecka z dziadkami, którzy są rodzicami rodzica, z którym dziecko rzadziej przebywa?

O tym, że kontakty wnuka/wnuczka z dziadkami są ważne myślę, że nikogo nie trzeba przekonywać. Dziadkowie mogą stanowić dla dzieci prawdziwy autorytet, a ich mądrość życiowa może przełożyć się na to, że przebywanie z nimi będzie dla wnuków bardzo atrakcyjne.

O tym, że kontakty wnuka/wnuczka z dziadkami są ważne myślę, że nikogo nie trzeba przekonywać. Dziadkowie mogą stanowić dla dzieci prawdziwy autorytet, a ich mądrość życiowa może przełożyć się na to, że przebywanie z nimi będzie dla wnuków bardzo atrakcyjne. Mają zwykle więcej czasu, mniej aktywności zawodowych, co sprzyja dawaniu dziecku pełnej uwagi i możliwość „zarażania” swoimi pasjami. Przy czym mniej emocjonalne reakcje niż rodzicielskie, sprzyjają poczuciu stabilności u dzieci. Tak więc relacja dziadków z wnukami może mieć bardzo dużą wagę dla obu stron i obu stronom jest potrzebna. Sprawa się komplikuje, kiedy rodzice się rozstają. W tej sytuacji, kontakt z dziadkami czyli rodzicami rodzica, który nie ma dzieci na co dzień, może zostać znacząco ograniczony. Ryzyko polega na tym, że dziadkowie mogą stać się gośćmi w życiu swoich wnuków, ale tak być nie musi. To Ty jako rodzic musisz zadbać o możliwość takiego kontaktu Twoim dzieci, szczególnie jak są małe. To nie jest łatwe skoro sam(a) masz czas przebywania z dzieckiem „reglamentowany”, natomiast wymaga to oprócz świadomości ważności tego kontaktu, odpowiednich działań planistycznych. Poniżej kilka sugestii:

  • zadbaj o regularne spotkania wpisane w „rozkład zajęć” spędzania czasu z dzieckiem - typu obiad niedzielny czy inne wizyty u dziadków
  • dziadkowie chętnie się wpiszą w pomaganie Ci w sprawach dzieci – na przykład, odbieranie ze szkoły, zawożenie na zajęcia pozalekcyjne- -tylko musisz dać im taką szansę
  • oczywiście uczestniczenie wspólne w różnych uroczystościach rodzinnych- święta, urodziny, inne
  • zadbaj, żeby znalazł się czas, kiedy dziadkowie sami będą z wnukami- może jakąś część wakacji dałoby się tak zorganizować

O autorze

Katarzyna Duńska

Psycholog z wieloletnim stażem w pracy wychowawczej, doradczej i szkoleniowej, praktyk NLP (Instytut M. Ericksona w Berlinie) , coach, doradca zawodowy, trener. Posiada 20-letnie doświadczenie we współpracy z placówkami oświatowymi: szkołami, poradniami, radami pedagogicznymi, nauczycielami.


Poprzeni artykuł w tej kategorii

A może jednak nie rozstawać się dla dobra dzieci?
Katarzyna Duńska 2014-09-01

Następny artykuł w tej kategorii

Po co dziecku tata?
SOS rodzice 2015-09-25