Marta Otto
Marta Otto 2015-12-15

Czy sąd zapyta małoletnie dziecko, z kim chciałoby mieszkać?

To sąd określa, przy którym z rodziców małoletnie dziecko będzie mieszkało. Takie rozstrzygnięcie może zapaść np. w sprawie o powierzenie wykonywania i/lub ograniczenie władzy rodzicielskiej albo przy okazji wyroku orzekającego rozwód, separację, unieważnienie małżeństwa albo ustalającym pochodzenie dziecka.

Dwa kluczowe w zakresie wysłuchania zdania dziecka przepisy kodeksu postępowania cywilnego to art. 216 (1) i art. 576 § 2. Zgodnie z nimi sąd wysłucha dziecko, jeżeli jego rozwój umysłowy, stan zdrowia i stopień dojrzałości na to pozwala, przy czym sąd uwzględni „rozsądne” życzenia dziecka. Oznacza to po pierwsze, że sąd może, ale nie musi wysłuchać dziecko, aby ustalić, jakie jest jego zdanie na temat tego, z kim chciałoby mieszkać. Po drugie, w przypadku gdy dziecko będzie miało możliwość wypowiedzenia się, sąd może, ale nie musi, wziąć zdanie dziecka pod uwagę. Sąd kieruje się przede wszystkim dobrem dziecka i ma na względzie całokształ materiału dowodowego zgromadzonego w sprawie. Może więc zdarzyć się i tak, że sąd rozstrzygnie przeciwnie do zdania wyrażonego przez dziecko. Rodzice mogą także, z własnej inicjatywy, zgłaszać wnioski w zakresie wysłuchania dziecka przez sąd. Przepisy nie wskazują sztywnej granicy wiekowej, od której dziecko może być wysłuchane. Wysłuchanie dziecka powinno odbyć się poza salą posiedzeń sądowych. Ma to na celu zredukowanie stresu dziecka związnym z wysłuchaniem przez sąd. 

Masz pytanie?


O autorze

Marta Otto

Adwokat LL.M. - absolwentka Wydziału Prawa i Administracji oraz Studium Prawa Niemieckiego na Uniwersytecie im. Adam Mickiewicza w Poznaniu, magister prawa niemieckiego na Uniwerytecie Bayreuth w Niemczech. Aplikację adwokacką odbyła w Warszawskiej Izbie Adwokackiej zdobywajac doświadczenie w międzynarodowych kancelariach prawnych. Specjalizuje się w ponadgranicznej i wielojęzycznej obsłudze prawnej.


  1. Przejdź do:
  2. Porady ekspertów
  3. Prawo

Poprzeni artykuł w tej kategorii

Reprezentacja małoletniego w umowie darowizny pomiędzy dzieckiem i jednym z rodziców.
Piotr Gębiak 2014-09-01