Piotr Gębiak
Piotr Gębiak 2014-09-01

Alimenty za czas wakacji u drugiego z rozwiedzionych rodziców.

W wyroku rozwodowym Sąd wskazał, iż rozwiedziony małżonek zobowiązany do zapłaty alimentów jest uprawniony do opieki nad dzieckiem m.in. przez określoną część wakacji. Czy za okres pobytu dziecka na wakacjach u drugiego z rozwiedzionych małżonków, który nie sprawuje na co dzień pieczy nad dzieckiem, jest nadal zobowiązany do zapłaty alimentów?

Jeżeli w wyroku rozwodowym w zakresie zasądzonych alimentów lub sprawowania opieki nad dzieckiem Sąd nie zwolnił rozwiedzionego małżonka z obowiązku zapłaty alimentów za okres, w którym dziecko przebywa pod jego opieką (np. w ramach wakacji) to brak jest podstawy do odstąpienia od zapłaty alimentów za ten okres. Oczywiście należy przyjąć, iż przez ten czas to małżonek zobowiązany z tytułu alimentów pokosi koszty utrzymania dziecka w zakresie jego wyżywienia, mieszkania czy leczenia. Wymaga jednak podkreślenia, iż pojęcie „kosztów utrzymania” jest o wiele szersze niż ww. elementy składowe, obejmuje bowiem również wydatki związane z zapewnieniem ubrania, ponoszeniem kosztów leczenia, rehabilitacji, kosztów zapewniających rozwój intelektualny i fizyczny dziecka (wszelkiego rodzaju wydatki związane z kształceniem się dziecka, uprawianiem sportu, realizacją hobby). W związku z powyższym, iż koszty utrzymania dziecka obejmują wydatki szersze niż tylko zapewnienie wyżywienia i mieszkania, małżonek zobowiązany z tytułu alimentów powinien uiścić alimenty również za okres wakacji, w czasie których dziecko przebywa pod jego opieką.

Podstawa prawna:

art. 128 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego.


O autorze

Piotr Gębiak

Radca prawny - absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adam Mickiewicza w Poznaniu, część studiów prawniczych odbył na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Obszar praktyki i zainteresowań zawodowych: prawo rodzinne, prawo cywilne, prawo spółek handlowych.


  1. Przejdź do:
  2. Porady ekspertów
  3. Prawo

Następny artykuł w tej kategorii

Reprezentacja małoletniego w umowie darowizny pomiędzy dzieckiem i jednym z rodziców.
Piotr Gębiak 2014-09-01