Marta Otto
Marta Otto 2015-12-15

Alimenty z europejskiej zagranicy.

Gdy dłużnik alimentacyjny np. z powodów zarobkowych zamieszkał w innym niż Polska kraju Unii Europejskiej i pomimo wyroku sądowego nie przekazuje alimentów na dziecko, w celu wykonania orzeczenia w tym innym państwie członkowskim można skorzystać z europejskiego Rozporządzenie Rady (WE) nr 4/2009 w sprawie jurysdykcji, prawa właściwego, uznawania i wykonywania orzeczeń oraz współpracy w zakresie zobowiązań alimentacyjnych.

Rozporządzenie jest aktem bezpośrednio stosowanym w polskim porządku prawnym. Wnioskodawca składa komplet dokumentów do sądu okręgowego swojego miejsca zamieszkania, czyli w Polsce. Nie ma konieczności zwracania się w obcym języku bezpośrednio do sądu lub innego organu państwa unijnego, w którym mieszka dłużnik alimentacyjny. Na wniosek składają się m.in. odpowiednie formularze do wypełnienia, które dostępne są także w polskiej wersji językowej. W szczególności należy złożyć: pismo wierzyciela kierowane do prezesa sądu okręgowego (wzór pisma sądy z reguły umieszczają na swoich stronach internetowych), wniosek wierzyciela na formularzu, odpis wyroku zasądzającego alimenty, zestawienie zaległości alimentacyjnych, właściwe pełnomocnictwo. Na pisemny wniosek wierzyciela sąd, który wydał orzeczenie zasądzające alimenty, sporządza wyciąg z tego orzeczenia na odpowiednim formularzu. Są to niewątpliwie istotne ułatwienia dla wnioskodawców, które powinny pozytywnie wpływać na decyzję o dochodzeniu swoich praw wobec dłużnika alimentacyjnego, który zamieszkuje za granicą.

Masz pytanie?


O autorze

Marta Otto

Adwokat LL.M. - absolwentka Wydziału Prawa i Administracji oraz Studium Prawa Niemieckiego na Uniwersytecie im. Adam Mickiewicza w Poznaniu, magister prawa niemieckiego na Uniwerytecie Bayreuth w Niemczech. Aplikację adwokacką odbyła w Warszawskiej Izbie Adwokackiej zdobywajac doświadczenie w międzynarodowych kancelariach prawnych. Specjalizuje się w ponadgranicznej i wielojęzycznej obsłudze prawnej.


  1. Przejdź do:
  2. Porady ekspertów
  3. Prawo

Poprzeni artykuł w tej kategorii

Reprezentacja małoletniego w umowie darowizny pomiędzy dzieckiem i jednym z rodziców.
Piotr Gębiak 2014-09-01