Piotr Gębiak
Piotr Gębiak 2014-09-01

Alimenty po uzyskaniu przez dziecko pełnoletności.

W tym roku nasze dziecko skończy 18 lat, czy uzyskanie pełnoletności pozbawi je alimentów, które otrzymuje od drugiego z rodziców?

Osiągnięcie pełnoletności przez dziecko nie stanowi samoistnego powodu wygaśnięcia obowiązku alimentacyjnego obciążającego rodziców dziecka. Obowiązek alimentacyjny nie jest bowiem powiązany bezpośrednio z wiekiem dziecka, lecz z uzyskaniem przez nie samodzielności życiowej. Rodzice obowiązani są do świadczeń alimentacyjnych względem dziecka, które nie jest jeszcze w stanie utrzymać się samodzielnie. Jeżeli więc po ukończeniu 18 roku życia dziecko kontynuuje naukę i nie podjęło pracy zarobkowej, to należy przyjąć, że nie osiągnęło samodzielności życiowej, który to stan wpływałby na stosunki alimentacyjnego pomiędzy rodzicami, a dzieckiem. Jeżeli po osiągnięciu pełnoletności dziecko może utrzymać się samodzielnie (np. posiada wyuczony zawód, pracuje) obowiązek alimentacyjny powstanie tylko w przypadku, gdy dziecko znajdzie się w niedostatku. Należy zauważyć, iż zgodnie z orzecznictwem sądów powszechnych, od dziecka kontynuującego naukę w szkole średniej lub wyższej nie można wymagać, aby dodatkowo podjęło pracę zarobkową i uzyskiwało dochody pozwalające na jego utrzymanie. Jednocześnie przyjmuje się, iż niedostatek występuje wtedy, gdy uprawniony nie może w pełni własnymi siłami, z własnych środków, zaspokoić swoich usprawiedliwionych potrzeb.

Podstawa prawna:

art. 133 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego.


O autorze

Piotr Gębiak

Radca prawny - absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adam Mickiewicza w Poznaniu, część studiów prawniczych odbył na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Obszar praktyki i zainteresowań zawodowych: prawo rodzinne, prawo cywilne, prawo spółek handlowych.


  1. Przejdź do:
  2. Porady ekspertów
  3. Prawo

Poprzeni artykuł w tej kategorii

Alimenty za czas wakacji u drugiego z rozwiedzionych rodziców.
Piotr Gębiak 2014-09-01

Następny artykuł w tej kategorii

Czy sąd zapyta małoletnie dziecko, z kim chciałoby mieszkać?
Marta Otto 2015-12-15